ขอบคุณบุคคลกรทางการแพทย์ และคนไทยทุกคน

Before saying that you are an extraordinary doctor, I want to tell you that you are an extraordinary human being. Thanks for showing me so much care and concern.

นอกจากคุณจะเป็นหมอที่สุดยอดที่สุดแล้ว ฉันก็อยากจะบอกว่าคุณคือมนุษย์คนหนึ่งที่สุดยอดที่สุดที่ฉันเคยรู้จักเช่นกัน ขอขอบคุณมากๆที่ช่วยรักษาพวกเรา

เราจะกลับมาทำงานปกติ ที่สำนักงานในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 

ทางบริษัทขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจ ทั้งนี้ กรณีนัดหมายต่างๆยังคงดำเนินต่อไปโดยมิได้มีผลกระทบ