ในสภาวะโรค Covid19 แพร่ระบาดอยู่ ณ.ปัจจุบัน

เพื่อความปลอดภัยและสร้างความยั่งยืนต่อการให้บริการกับลูกค้า และสุขภาพของทีมงานในการให้บริการจึงมีความสำคัญ ทางบริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานโดยให้ทีมพนักงานส่วนใหญ่ทำงานจากที่บ้าน โดยท่านสามารถติดต่อพนักงานทุกท่านได้ผ่านระบบอีเมล์

ท่านยังสามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์

Helpdesk Support : 086-307-1069

Sales Department: 086-339-1091

Accounting และการเงิน: 02-634 7450

ทั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานะการณ์จะดีขึ้น หากสถานะการณ์เป็นปกติแล้วทางบริษัทจะเรียนแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

ทางบริษัทขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจ ทั้งนี้ กรณีนัดหมายต่างๆยังคงดำเนินต่อไปโดยมิได้มีผลกระทบ