ฝึกอบรับ เจ้าหน้าที่ ISS world

เตรียมพร้อมกับการใช้ระบบ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ทีมงานได้ จัดฝึกอบรม เพื่อเตรียมเริ่มใชั ระบบ CIMCO-CMMS ที่โครงการวารีภิรมณ์  ของบริษัท ISS World Service.  ขอบคุณในความไว้วางใจ ให้ทีมงานเราได้ร่วมงานด้วยค่ะ

Comments are closed.