• เตรียมพร้อม กับ new version V13

    เวอร์ชั่น 13 ปีนี้ เรานำความต้องการของลูกค้า มาเสริมในตัวโปรแกรม เพื่อช่วยให้การใช้งานสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นที่เพิ่มขึ้นในปีนี้เช่น ออโต้ จัดรูปแบบ QR และพิมพ์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดพิมพ์ QR code ไว้ใช้ผู้ใช้งานสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล New Line Message รูปแบบใหม่ ที่จะช่วยให้การอ่านเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น New Work Flow ช่วยให้องค์กรที่ต้องการมีกระบวนการตรวจสอบโดยไม่ต้องใช้เอกสารทำงานได้สะดวกขึ้น New Schedule Report PM  เราสามารถที่จะจัดตั้งเวลาในการออกใบรายงานในช่วงเวลาใด ก็ได้ ทำให้ความสามารถใช้ทรัพยากรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ