• มาตรการ covid 19

    ในสภาวะโรค Covid19 แพร่ระบาดอยู่ ณ.ปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยและสร้างความยั่งยืนต่อการให้บริการกับลูกค้า และสุขภาพของทีมงานในการให้บริการจึงมีความสำคัญ ทางบริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานโดยให้ทีมพนักงานส่วนใหญ่ทำงานจากที่บ้าน โดยท่านสามารถติดต่อพนักงานทุกท่านได้ผ่านระบบอีเมล์ ท่านยังสามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์ Helpdesk Support : 086-307-1069 Sales Department: 086-339-1091 Accounting และการเงิน: 02-634 7450 ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ช่วยกันปฏิบัติตน ตามนโยบายภาครัฐ และหยุดแพร่เชื้อ อีกทั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน  ...