• ยกเลิกเครื่องจักร

  ยกเลิกเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ How to Inactive your Equipment
 • Project Closing Ceremony

  Previous Next ขอบคุณทีมงาน สสส ที่ร่วมเหนื่อยกับเราในการวางระบบให้สอดคล้องกับความต้องการที่ฝ่ายบริหารต้องการ และ ดำเนินการได้สำเร็จตามแผน หลังจากนี้ เราจะคอยช่วยติดตามสนับสนุน เพื่อให้เกิดความมั่นคง ของข้อมูล เพื่อช่วยให้ท่านสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
 • มาตรการ covid 19

  ในสภาวะโรค Covid19 แพร่ระบาดอยู่ ณ.ปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยและสร้างความยั่งยืนต่อการให้บริการกับลูกค้า และสุขภาพของทีมงานในการให้บริการจึงมีความสำคัญ ทางบริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานโดยให้ทีมพนักงานส่วนใหญ่ทำงานจากที่บ้าน โดยท่านสามารถติดต่อพนักงานทุกท่านได้ผ่านระบบอีเมล์ ท่านยังสามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์ Helpdesk Support : 086-307-1069 Sales Department: 086-339-1091 Accounting และการเงิน: 02-634 7450 ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ช่วยกันปฏิบัติตน ตามนโยบายภาครัฐ และหยุดแพร่เชื้อ อีกทั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน  ...
 • CIMCO-CMMS Training for UU

  Re training at Universal Utilities PLC. เมื่อมีเวลา การจัดอบรมเสริม ก็เป็นสิ่งที่ดี เพื่อให้ทีมงานมีความชำนาญในการให้งาน อีกทั้ง มั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่เราจะนำมาวิเคราะห์ได้ถูกบันทึกและจัดเก็บถูกต้อง และตอบโจทย์ที่ได้วางแผนไว้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมงานได้จัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน Universal Utilities Public Company Limited.​