Factory Acceptance Test for SRT

Factory Acceptance Test for SRT Red line

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 ทีมงานได้ร่วมกับ Yip In Tsoi ทำการทดสอบระบบให้กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (State Railway of Thailand) สายสีแดง  

มากกว่าสองปีกับการวางแผน ศึกษาระบบและวิธีการดำเนินงาน   อีกทั้งทดสอบการนำเข้าข้อมูล 

การดำเนินงานเข้ามาสู่ช่วงของการทดสอบระบบ และพร้อมที่จะจัดอบรมให้กับพนักงาน เรามีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบคมนาคม ระบบรางของประเทศไทย

Comments are closed.